O projekcie

 about the project


Projekt „Sensoryczne SYNAPSY” został zrealizowany w ramach mojego stypendium artystycznego finansowanego ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Stworzyłam 8 nowych, ceramicznych rzeźb, będących kontynuacją mojej pracy dyplomowej. Wszystkie rzeźby są rzeźbami sensorycznymi co oznacza, że oddziałują na zmysły: wzroku, dotyku, słuchu i węchu, a nawet smaku i mogą być wykorzystywane w terapii osób z autyzmem i zespołem Aspergera.Moje prace: dyplomowa oraz stypendialna są efektem doświadczeń, które zbierałam przez ostatnie 4,5 roku. Były to zarówno doświadczenia w pracy terapeutycznej z osobami z autyzmem i zespołem Aspergera, jak i doświadczenia rzeźbiarskie zbierane na Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie.

Połączenie tych dwóch odmiennych światów, różnych sposobów zmysłowego postrzegania rzeczywistości przez osoby neurotypowe i osoby z autyzmem, dało efekt w postaci 5 nowych rzeźb sensorycznych znajdujących się w siedzibie Fundacji SYNAPSIS oraz 3 rzeźb w przedsiębiorstwie społecznym Fundacji SYNAPSIS w Wilczej Górze.

W realizacji tego projektu, przy wyklejaniu form oraz montażu instalacji, pomagali mi podopieczni i pracownicy Fundacji SYNAPSIS. Raz jeszcze bardzo dziękuję!


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz